Viktige dager 2019/2020

         VIKTIGE DAGER BARNEHAGEÅRET 2019-2020.

 

Planleggingsdager hvor barnehagen er stengt for barna:

 1. Torsdag  15.08.19

 2. Fredag     16.08.19

 3. Torsdag     02.01.20

 4. Tirsdag   14.04.20

 5. Fredag     19.06.20

     Inneklemt dag fredag 22.05.20

 

Barnehagen er stengt:

Juleferie fra mandag 23.12.19 til og med torsdag 02.01.20

Påskeferie fra mandag 06.04.20 til og med tirsdag 14.04.20

Sommerferie i uke 28-29-30

 

Arrangement hvor foreldre er invitert:

 1. Foreldrefrokost fredag 08.11.19

                      og   fredag 07.02.20 - begge dager fra kl 07.30 – kl 09.00

 2. Tirsdag 17.12.19    - lysfest fra kl 16.00 – kl 18.00

 3. Fredag 15.05.20   - “17.mai” feiring

 4. Torsdag  18.06.20       - sommerfest fra kl 16.00-18.00

   

   

Foreldrearrangementer:

 1. Foreldremøte torsdag 17.10.19 kl 19.00-20.30

 2. Årsmøte i slutten av mars (regnskapet må være klart)

 3. Foreldresamtaler høst / vår

 4. 2 dugnader –høst og vår  

 

Arrangementer for barna:

 1. Fredag 13.12.19   - nissefest

 2. Fredag 14.02.20  - karneval

I slutten av juni reiser vi alle til Midtre Olimb gård – barn/foreldre/personalet