Årsplan 2019/2020

                                                     ÅRSPLAN 2019/2020

                                                SØRLIVEIEN BARNEHAGE SA

 

                                       En Nittedalsbarnehage med visjonen:                   

                            «med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene»

 

 

 

Sørliveien barnehage er en barnehage med mangfold der alle trives og føler glede over hverdagen!

 • Glade barn er trygge barn som utvikler seg i lek og læring

 • Glade barn er oppfinnsomme barn som bruker fantasien i lek og skapende arbeid

 • Glade barn er en god venn

 • Glade voksne som samarbeider og heier på hverandre

 • Glade foreldre blir resultatet av dette

 

Som mål for å få til dette har vi:

           «HVERT BARN SOM MIDTPUNKT»

Dette innebærer at:

 • Hvert barn skal blir sett

 • Hvert barn skal kjenne at det er viktig

 • Hvert barn skal glede seg til å komme i barnehagen

 • Hvert barn skal ha voksne som er tilstede, lyttende og støttende

 • Hvert barn skal ha gode venner i barnehagen

 

«Ved å bruke tid på å bygge barn, slipper vi kanskje å reparere voksne.>

 

 

 

TEMA: KROPP OG BEVEGELSE

«Barn opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer inne og ute året rundt» (Rammeplanen)

Målet for dette temaet er:

 • Jeg kan bevege meg og ta vare på kroppen min

 • Jeg vet hva kroppsdelene heter.

For at alle aldersgrupper skal få utbytte av dette, har alle gruppene egen plan hver måned.

Denne blir sendt ut pr mail til de det gjelder.                              

Året er delt i to:

 • Høst: ytre kroppsdeler

 • Vår:   indre kroppsdeler

HØST:

 • Lære navn på ytre kroppsdeler og hva disse brukes til

 • Boltrelek – utelukkende sosial – det må minst være 2 i leken

 • Kroppsholdning, kroppsspråk og kroppsbevissthet

 • Selvkontroll – respektere andres grenser, lære å tilpasse seg

 • Utvikle empati – samarbeide og forhandle om regler

 • Lære barn betydningen av «på lek»

 • Lyden i lek – hva forteller den?

Risikolek (ingen lekemiljøer er risikofrie, men når barn lærer å mestre sin egen kropp og omgivelsene, øker sikkerheten. Fjørtoft, 2000)

 • Gøy, indre motivert og barna opplever det som lek.

 • Spenning, glede og sosialt ved at de gjør det sammen med andre.

 • Barna lærer av erfaring og tilpasser utfordringene selv. De lærer om egne grenser og begrensninger. Dersom de ikke lærer dette som barn, kan de ende opp med å ta for store sjanser når de blir eldre.

 • Dulting, knuffing, lek med pinner, jage hverandre, knall og fall – er dette bra lek?

 • Barna må ha trygge rammer – voksne som er tilstede.

Minirøris Alle barna kjenner til dette opplegget. Vi bruker det 1 gang pr.uke.

 • Dans og bevegelse etter musikk og instruksjon

Tur   Målet med turene er at barna tør å utfordre seg selv. Vi bruker «Skoggruppemetoden» som innebærer; forberedelse – gjennomføring av tur – gjenkalling.                                         Det er laget et eget opplegg hvor balanse, klatring, løping, hopping og lignende er           inkludert.

Hindeløyper Vi lager hinderløyper inne og ute.

Hvile Utover høsten tilbyr vi barna hviletid før 14.30-maten.

                                                                                                       

 

VINTER/VÅR:

 • Lære navn på indre kroppsdeler

 • Vi har en «dukke» som de indre organer kan tas ut og settes inn

Hvordan holder vi oss friske?

 • Livsmestring

 • Hygiene

 • Mat

 • Bevegelse

 • Hvile

     Hvorfor har vi hjerte, lunger, magesekk, tarmer og lignende?

 • Vi kjenner på skjelettet

 • Hvordan slår hjertet

 • Hjernen – hva er det

 • Hvorfor trenger vi mat

 • Hva skjer med maten inni oss

 • Vi øver på å sette ord på følelser

 • Alle vet at de bestemmer over sin egen kropp

 

Alle barn har rett til hvile, fritid og lek (Barnekonvensjonen)                                                     Alle barn har rett til å bestemme over sin egen kropp (barnas rettigheter)

 

Lek

All Lek skal være en arena for barns utvikling og læring og for sosial og språklig samhandling. (Rammeplanen 2017)

Voksenrollen i lek:

 • Vi må ha felles regler og snakke om disse

 • Vi må være tilstede og observere

 • Vi må være støttende heller enn å se framover (jeg vet hva som skjer…)

 • Vi bruker ordet «konsentrere» i stedet for «forsiktig»

 • Pedagogisk HMS

 • Trygghetssirkelen (COS)

 • Vi må være likeverdige deltakere

 • Vi må være igangsettere og initiativtakere

 • Vi må løfte fram barns gode samspill og lek

 

 

Barn er kroppslige og opplever verden gjennom kroppen. Hvis barn ikke blir utsatt for risiko, så vil ikke barnet mestre risiko.

Den som intet våger – intet tør!!

 

Om LØFT og inkluderende miljø.

LØFT- metoden og tankesettet bak står sentralt i alt vårt arbeid i barnehagen.                               Å jobbe med et positivt fokus, glede seg over framskritt, sette ord på det vi ser som er bra og løfte det fram er noe vi voksne er opptatt av.                                                                                       Inn i dette arbeidet tar vi med oss barna, og jobber videre med å skape og fremme et inkluderende miljø i barnehagen vår.

Vi fortsetter også i år med stjerneveggen, der barna oppfordres til å legge merke til gode episoder, fine ord, barn som hjelper hverandre, trøster, tar med i lek osv.- og fortelle dette til en voksen som skriver ned episoden på en stjerne. Denne puttes i den magiske stjerne-skattekista og leses opp i samlingsstund før den henges opp på veggen til glede for både store og små.

Hvert barn som midtpunkt er viktig for oss.                                                                                                       Vi jobber med å lære og vise barna at alle er med, alle er like viktige, alle skal sees og høres. Alle er forskjellige, det er så fint for da har vi alle noe som er helt unikt!

Barna skal få være «ukens stjerne» etter tur. Bilde av barnet henges opp på spiserommet og alle vet at denne uken er dette barnet ekstra i fokus, får oppmerksomhet, gode ord og gleden av å få stå i sentrum.                                                                                                                          Vi voksne jobber med fokusbarn, der vi fordeler barna mellom oss slik at alle blir sett.

Vi ønsker å inkludere foreldrene også i stjernejakten vår i år, og vil gjerne at dere skriver ned noen gode ord om eget barn på en stjerne fra oss, slik at vi kan få en magisk samlingsstund (og vegg) med «stjerneverdige» ord fra foreldrene også.

Synnøve vil fortsette sin LØFT- veiledning og jobbe med personalet rundt bevissthet om den autoritative, profesjonelle voksenrollen i barnehagen.

  

 

Foreldresamarbeid

Foreldrene er viktige samarbeidspartnere i barnehagen. For at foreldrene skal bli fornøyde må vi:

 • Informere

 • Månedsplaner henger oppe

 • Ukeplanene legges ut på hjemmesiden hver fredag.

 • Informasjon om viktige dager finnes på hjemmesiden.

 • Vi dokumenterer bla gjennom instagram med små historier, bilder på hjemmesiden, i tankekart og på stjerneveggen vår.

 • Vi ønsker at foreldrene skal delta i temaet med undring og spenning. (se instagram, tankekart). Ta med barna på dette.

 • Daglig kontakt

   

 • Tilbud om foreldresamtaler i november og april

   

 • Foreldremøte 2 ganger i året

   

 • Dugnader 2 ganger i året

   

                         Vi har alltid tid – ikke vær redd for å ta opp saker med oss!

 

 

Årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet. Hvis det er noe dere lurer på, se hjemmesiden eller ta kontakt med oss.