Barnehagens Historie

Litt om Sørliveien Barnehage generelt

Sørliveien barnehage åpnet i april 1992.

Barnehagen er en privat, foreldreeiet barnehage med 28 plasser i alderen 1 - 6 år.

Barnehagen tilbyr hele og delte plasser.

Barnehagen har makspris, søskenmoderasjon og moderasjon for foreldre med lav inntekt.

Barnehagen er en samvirke barnehage. Hver familie kjøper en andel fra den dagen de får plass i barnehagen. Andelen betales tilbake når barnet slutter i barnehagen.

Barnehagen leier lokaler i Betel. Barnehagen har ingen forbindelse med pinsemenigheten. Dette er sambrukslokaler, slik at barnehagen må ryddes godt hver dag.

Barnehagens åpningstid er fra kl. 7.00 - 17.00 hver dag. Vi anmoder foreldrene til å hente barna senest kl. 16.45, slik at sistevakta har tid til opprydding før kl. 17.00.

Barnehagen holder stengt i romjula, mellom palmesøndag og skjærtorsdag og de tre siste ukene i juli måned.

Barnehagen har 5 planleggingsdagar hvor barnehagen er stengt for barna.

Barnehagen er en liten enhet som krever nært samarbeied mellom barn, foreldre og ansatte.