LØFT i Sørliveien Barnehage

                  LØFT  I  SØRLIVEIEN  BARNEHAGE

Synnøve har jobbet med LØFT (løsningsfokusert tilnærming) i Sørliveien barnehage siden 2008. Arbeidet har hele tiden bygget rundt tankene i den løsningsfokuserte måten å jobbe på, noe Synnøve har oppsummert i de fire F`ene:

FOKUS, FRAMSKRITT, FEEDBACK, FEIRING.

Veiledningen handler om bevisstgjøring og egenutvikling i personalet. Dette sørger for at de gode voksne bare blir ENDA BEDRE!

 DET ER NYTTIGERE Å FOKUSERE PÅ DET SOM VIRKER, ENN DET SOM IKKE VIRKER!

Vi jobber med å ta utgangspunkt i hver enkelt sine sterke sider og ressurser, for å få brukt potensialet og all klokskapen som finnes. Vi formulerer egne, personlige, konkrete mål for hver enkelt, og alle får egne handlings- og observasjonsoppgaver å jobbe med.

Dette handler om en bevisstgjøring av eget fokus (hva legger jeg merke til, hva snakker jeg om, hva er jeg god på?). Det handler om en bevisstgjøring av egen innvirkning på andres jobb, og andres innvirkning på egen jobb. Skape gode samspill både i relasjon til barna med stor vekt på god tilstedeværelse, i personalgruppen med vekt på teamfølelse, og gjøre hverandre gode gjennom bl.a god feedback. Dette er noe vi bruker mye tid på, og det er fantastisk å se hvilke oppdagelser folk gjør seg når de merker effekten av egen og andres feedback. Også smitter det over på barna!

DET SPILLER EN ROLLE HVA JEG SIER OG HVA JEG GJØR!

Vi jobber mye med å gå på lysglimtjakt, en metode hvor vi setter fokus på framskritt, gode egenskaper, positive episoder rettet mot barna og kollegaene. Vi får tak i ”blinkskuddagene”, vi lærer av dem, og da er det viktig å oppøve evnen til å se……! Gjennom aktiv bruk av  lettere øye på de fire S`ene:

SMÅ, SIKRE, SYNLIGE SUKSESSER.

DET DU GIR OPPMERKSOMHET, GJENTAR SEG!

 

Vi jobber med  FOKUSBARN. Tanken er at hvert barn er  MIDTPUNKT, og alle voksne har sine fokusbarn som de følger ekstra nøye over en periode på to måneder. Deretter byttes det i nye fokusbarn. Her går vi på lysglimtjakt, legger vekt på framskrittene vi finner, sier noe om dem gjennom SKRYTEPRATEN, og tilrettelegger dermed for flere små, sikre, synlige suksesser i hverdagen.

Gjennom en slik måte å jobbe på, avdekkes mange KLOKE GREP som gjøres i barnehagen. Disse stopper vi opp ved, tydeliggjør, slik at vi kan fortsette å gjøre MER AV DET SOM VIRKER!

Etter å ha jobbet med LØFT på denne måten gis det mange gode grunner til FEIRING! Vi har en ”skattekiste”som brukes til å skrive ned lysglimt og høydepunkter vi opplever slik at det blir tydeligere. Disse limes inn i lysglimtboka vår. Personalet har også en ”hjertestafett” gående, hvor vi gir hverandre et steinhjerte med en god, velplassert feedback på noe BRA vi ser en annen gjør! Tilsvarende er det med ”dagens stjerne” som Turid besitter, en utmerkelse hun fester på en ansatt når hun kniper dem på fersken i å gjøre noe så BRA at det kvalifiserer til å bli kalt dagens stjerne!

Vi opplever at gjennom systematisk å jobbe med LØFT over tid, så setter det seg faktisk i veggene, og det spres i alle ledd.

VI MÅLER DET VI GJØR PÅ RESPONSEN!

LØFT, en metode som gir:  

  • Hjelp til å utnytte erfaring, innsikt, ressurser, og sterke sider i personalet.
  • Hjelp til å luke vekk evt. små feilskjær pg lete fram kloke grep.
  • Hjelp til å få omsatt i praksis det vi allerede vet og kan.
  • Økt sjanse for at vi bruker mest tid på DET SOM FAKTISK FUNGERER i vårt arbeid med barn.

DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, HVA DU GJØR MOT MEG – SLIK BLIR JEG.